empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
136.24 19 2022 04:17
-0.01 (-0.01%)
51% 49%
 
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
?
.